NO | ENG

FLÅTE

Flåten består av tre fartøy, som hovedsaklig driver innen gruppene seitrål, nordsjøtrål, konvensjonell kyst og reketrål. Redskapene som fartøyene bruker er bunntrål, flytetrål, semipelagisk trål og snurrevad.

nordstar
nordørn
nordbas
Rediger artikler
NORDSTAR

Bygget i 1969, de viktigste komponenter (mekanisk og elektrisk) har blitt fornyet. Mannskap på ca. 24, inkludert 3 lærlinger. Produserer for det meste sløyd og hodekappet hvitfisk, rund vassild, japan-kuttet uer og industrireke. Alt fryst ferskt om bord. Nordstar er i tillegg første havgående fiskefartøy innen hvitfisk i Norge som tar med alt avrestprodukter fra produksjonen til land. Dette gjøres ved hjelp av ensilering av restråstoffet. Rigget for enkel og dobbel bunntrål, samt pelagisk og semipelagisk trål.

TYPE:
Frysetråler

FISKER ETTER: 
Hvitfisk og reke

KALLESIGNAL: 
LHXV

VERFT:
Aukra Bruk, Aukra

BYGGEÅR:
1969

OMBYGGET:
1998, 2005, 2012

LENGDE:
75,5 meter

BREDDE:
13,0 meter

BRUTTOTONN:
2053

FRYSELAST:
1000 m³

ENSILASJE:
400 m³

HOVEDMOTOR:
4 200 HK - MAK 8M32

NORDØRN

Bygget i 2001 som ”Broegg”. Skiftet senere navn til ”Disko”,og nå ”Nordørn”. Mannskap på ca. 16, inkludert 3 lærlinger. Produserer for det meste sløyd og hodekappet hvitfisk, japan-kuttet uer og industrireke. Alt fryst ferskt om bord. Rigget for enkel og dobbel bunntrål, pelagisk og semipelagisk trål, samt snurrevad.

TYPE:
Frysetrål/Snurrevad/Nordsjøtrål

FISKER ETTER:
Hvitfisk, pelagisk fisk og reke

KALLESIGNAL:
LLIG

VERFT:
Metalships & Docks, Vigo, Spain

BYGGEÅR:
2001

OMBYGGET:
2012

LENGDE:
39,99 meter

BREDDE:
10,5 meter

BRUTTOTONN:
694

FRYSELAST:
490 m³

HOVEDMOTOR:
2 500 HK - MAK 6M25

NORDBAS

Skrog bygget i 1995, alt annet nytt i 2015. Rigget for et mannskap på 4 på døgndrift, og opptil 12 på dagseilas. Fabrikk for produksjon av sløyd hvitfisk til ferskfiskmarkedet, samt industri og kokt reke.

TYPE:
Reketrål/Snurrevad/Nordsjøtrål

FISKER ETTER:
Hvitfisk, pelagisk fisk og reke

KALLESIGNAL:
LHOU

VERFT:
Stocznia Ustka, Poland

BYGGEÅR:
1995

OMBYGGET:
2015

LENGDE:
19,9 meter

BREDDE:
7,0 meter

BRUTTOTONN:
137

FRYSELAST:
70 m³

HOVEDMOTOR:
680 HK Cummins KTA19

Rediger artikler