NO | ENG

FLÅTE

Flåten består av tre fartøy, som hovedsaklig driver innen gruppene seitrål, nordsjøtrål, konvensjonell kyst og reketrål. Redskapene som fartøyene bruker er bunntrål, flytetrål, semipelagisk trål og snurrevad.