NO | ENG

NORDNES GRUPPEN

big_pic.jpg

Nordnes Gruppen består i dag av flere selskaper, der hovedaktiviteten ligger i eierskap og drift av tre heleide fiskefartøy.  Flåten består av ”Nordstar” med konsesjoner for havfiske, ”Nordørn” med konsesjoner både for hav og kyst, og ”Nordbas” med konsesjoner for kystfiske.

I tillegg til flåten har gruppen egne verksted og bøteri.

Våre fartøyer fisker hovedsaklig sei, torsk, hyse, uer og reke. All fisk blir sløyd, hodekappet og fryst fersk ombord.

I 2015 var det ca. 100 ansatte totalt i Nordnes gruppen.