NO | ENG

NORDSTAR

nordstar_pic2.png

Bygget i 1969, de viktigste komponenter (mekanisk og elektrisk) har blitt fornyet. Mannskap på ca. 24, inkludert 3 lærlinger. Produserer for det meste sløyd og hodekappet hvitfisk, rund vassild, japan-kuttet uer og industrireke. Alt fryst ferskt om bord. Nordstar er i tillegg første havgående fiskefartøy innen hvitfisk i Norge som tar med alt avrestprodukter fra produksjonen til land. Dette gjøres ved hjelp av ensilering av restråstoffet. Rigget for enkel og dobbel bunntrål, samt pelagisk og semipelagisk trål.

TYPE:
Frysetråler

FISKER ETTER: 
Hvitfisk og reke

KALLESIGNAL: 
LHXV

VERFT:
Aukra Bruk, Aukra

BYGGEÅR:
1969

OMBYGGET:
1998, 2005, 2012

LENGDE:
75,5 meter

BREDDE:
13,0 meter

BRUTTOTONN:
2053

FRYSELAST:
1000 m³

ENSILASJE:
400 m³

HOVEDMOTOR:
4 200 HK - MAK 8M32

NORDØRN

nordorn_pic2.png

Bygget i 2001 som ”Broegg”. Skiftet senere navn til ”Disko”,og nå ”Nordørn”. Mannskap på ca. 16, inkludert 3 lærlinger. Produserer for det meste sløyd og hodekappet hvitfisk, japan-kuttet uer og industrireke. Alt fryst ferskt om bord. Rigget for enkel og dobbel bunntrål, pelagisk og semipelagisk trål, samt snurrevad.

TYPE:
Frysetrål/Snurrevad/Nordsjøtrål

FISKER ETTER:
Hvitfisk, pelagisk fisk og reke

KALLESIGNAL:
LLIG

VERFT:
Metalships & Docks, Vigo, Spain

BYGGEÅR:
2001

OMBYGGET:
2012

LENGDE:
39,99 meter

BREDDE:
10,5 meter

BRUTTOTONN:
694

FRYSELAST:
490 m³

HOVEDMOTOR:
2 500 HK - MAK 6M25

NORDBAS

nordbas_pic2.png

Skrog bygget i 1995, alt annet nytt i 2015. Rigget for et mannskap på 4 på døgndrift, og opptil 12 på dagseilas. Fabrikk for produksjon av sløyd hvitfisk til ferskfiskmarkedet, samt industri og kokt reke.

TYPE:
Reketrål/Snurrevad/Nordsjøtrål

FISKER ETTER:
Hvitfisk, pelagisk fisk og reke

KALLESIGNAL:
LHOU

VERFT:
Stocznia Ustka, Poland

BYGGEÅR:
1995

OMBYGGET:
2015

LENGDE:
19,9 meter

BREDDE:
7,0 meter

BRUTTOTONN:
137

FRYSELAST:
70 m³

HOVEDMOTOR:
680 HK Cummins KTA19