Mekaniske tjenester

NIMAS – Nordnes Industri & Mekaniske AS

NIMAS er lokalisert på Vigra, i umiddelbar nærhet av Ålesund sentrum, Ålesund lufthavn og hovedskipsleia. NIMAS disponerer et industribygg på 2400 m², med dreieverksted, sveiseavdeling, stor hall med kraner for stort og tungt utstyr, samt helt ny sandblåsingshall. I tillegg til bygget disponerer NIMAS sammen med resten av NordnesGruppen et område rundt bygget på ca 15 mål, med mulighet for lagring av diverse store komponenter, containere og lignende.

For øyeblikket tilbys ikke ingen eksterne mekaniske tjenester. Foretaket nyttes til internt bruk.

«Filosofien og strategien har vært med fokus på gjenbruk,
økonomisk drift og samfunnsansvar»