BRYGGEN OPPLÆRINGSSENTER

Nordnes kjøpte på begynnelsen av 2000-tallet et nedlagt fiskebruk på Vigra, utenfor Ålesund. Dette bygget er senere betydelig oppgradert, og fikk etter hvert navnet ”Bryggen opplæringssenter”.

Bygget slik det fremstår i dag kan tilby et topp moderne bøteri, lager og fiskehall, samt 100 meter med kai. Alle fagprøver i fiske og fangst i Møre og Romsdal har blitt holdt her de siste årene, og det blir også arrangert diverse kurs innen redskap.

Tilknyttet opplæringssenteret er fartøyet ”Nordbas”, som er laget til for å kunne gi opplæring i trål, snurrevad og generelt sjømannskap.

LÆRLINGER

Nordnes har fra begynnelsen av sett på inntak av lærlinger som et viktig og stort ansvar, og har tatt inn flere og flere lærlinger etterhvert som rederiet har ekspandert. I 2015 er vi oppe i totalt 10 lærlinger, i tillegg til to styrmannskadetter. Dette gjør rederiet til et av de største lærebedriftene i fiskeflåten. Nordnes har med hjelp fra fiskerifaglig opplæringskontor fått kurset og lært opp de faglige lederne om bord i båtene, for å sikre at lærlingene våre får en god, lærerik og korrekt vei mot fagbrev.

Læreplasser tilbys i fagene fiske og fangst, motormann og matros. I tillegg til kadettplasser, både på bro og i maskin.

Vi tar normalt inn lærlinger på høsten i samarbeid med Marint Kompetansesenter. Kontakt oss gjerne via epost eller telefon ved ytterligere spørsmål.

LEDIGE STILLINGER

Vi har et godt og stabilt mannskap, men det vil alltid være noe utskifting.

Vi har ikke nødvendigvis ledige stillinger akkurat nå, men fyll ut skjemaet under så tar vi kontakt når det skulle bli en mulighet, og vi finner din søknad aktuell.

 

SØK JOBB HOS OSS

Nordnes tilbyr en rekke spennende og varierte stillinger innen fag som fisker, navigatør, motormann, automasjon, kokkefag også videre, om bord i våre fartøy. Vi tilbyr en variert hverdag, med mange ulike spennende utfordringer. Dette er langt ifra en åtte til fire jobb, men det foregår allikevel i ordnede former med faste vakter for når du skal være på i arbeid, og når du har fri.

Nordnes har stort fokus på kompetanseheving og videreutdanning av våre ansatte, og det er vårt store mål at våre mannskap skal inneha best mulig kompetanse, i alle avdelinger, til enhver tid.

 

 

  VELG STILLING
  Stiling
  PERSONALIA
  Navn*
  Etternavn*
  Land*
  Telefon*
  E-post*
  Bekreft e-post*
  Kontaktinformasjon til referanse*
  CV og Søknad*

  Ledig f.o.m.*

  REDERIET

  Nordnes består av folk med både lang og kort fartstid innen industrielt fiske, mekaniske tjenester, notbøting, rekruttering, teknisk innovasjon, bærekraft- og miljøkompetanse. Nordnes jobber målrettet mot å forbedre sikkerheten og driften ombord på sine båter i tillegg til å jobbe mot en grønnere drift i virksomheten generelt. Bruken og utviklingen av fiskeredskap, fokus på gjenbruk, innovative og bærekraftige løsninger er viktige for å kunne nå dette målet.

  For tiden er Nordnes i gang med et ambisiøst ombyggingsprosjekt på Kleven verft. Det skal bli markedets mest energieffektive trål- og snurrevadfartøy. Du kan lese mer om prosjektet her  eller se kortfilm-serien vi lager i samarbeid med leverandørene av de tekniske løsningene ombord.

   

  Nordnes eies av rederne Tormund Grimstad og Geir Asle Aarseth. Nordnes er ett av de få førstegenerasjons rederiene i Norge.

  Daglig leder i Nordnes AS
  Tormund Grimstad
  Daglig leder i NIMAS
  Geir Asle Aarseth