NO | ENG

Rediger artikler
NORDNES GRUPPEN

Nordnes Gruppen består i dag av flere selskaper, der hovedaktiviteten ligger i eierskap og drift av tre heleide fiskefartøy.  Flåten består av ”Nordstar” med konsesjoner for havfiske, ”Nordørn” med konsesjoner både for hav og kyst, og ”Nordbas” med konsesjoner for kystfiske.

I tillegg til flåten har gruppen egne verksted og bøteri.

Våre fartøyer fisker hovedsaklig sei, torsk, hyse, uer og reke. All fisk blir sløyd, hodekappet og fryst fersk ombord.

I 2015 var det ca. 100 ansatte totalt i Nordnes gruppen.

Rediger artikler

«Filosofien og strategien har vært med fokus på gjenbruk,
økonomisk drift og samfunnsansvar»

«Filosofien og strategien har vært med fokus på gjenbruk,
økonomisk drift og samfunnsansvar»

«Filosofien og strategien har vært med fokus på gjenbruk,
økonomisk drift og samfunnsansvar»

Rediger artikler
Galleri
NYHETER

Les de siste nyhetene om Nordnes her

JOBB HOS OSS

Her kan du lese mer om ledige stillinger og jobb i Nordnes

FANGSTOMRÅDER

Nordnes fangster i hele det nordøstlige Atlanterhavet

Rediger artikler
SELSKAPER

Nordnes AS sin hovedaktivitet er eierskap og drift av tre fiskefartøy. Andre aktiviteter som eiendom, mekaniske tjenester, notbøteri/opplæringssenter og lager, er plassert i ulike datterselskap.

  • Nordnes AS (morselskap)
  • Nordnes Industri & Mekaniske AS – NIMAS
  • Nordnes Eiendom AS
  • Bryggen AS
Rediger artikler