UTDANNING

Nordnes har et stort fokus på utdanning og opplæring på våre ansatte. ”Kompetanseheving” er et ord som går igjen.
Nordnes er med på flere prosjekter rettet mot økning og formalisering av kunnskapen til fiskerne. Det største av disse prosjektene er Bryggen opplæringssenter, som du kan lese mer om lenger nede på siden.

LÆRLINGER

Nordnes har fra begynnelsen av sett på inntak av lærlinger som et viktig og stort ansvar, og har tatt inn flere og flere lærlinger etterhvert som rederiet har ekspandert. I 2015 er vi oppe i totalt 10 lærlinger, i tillegg til to styrmannskadetter. Dette gjør rederiet til et av de største lærebedriftene i fiskeflåten. Nordnes har med hjelp fra fiskerifaglig opplæringskontor fått kurset og lært opp de faglige lederne om bord i båtene, for å sikre at lærlingene våre får en god, lærerik og korrekt vei mot fagbrev. Læreplasser tilbys i fagene fiske og fangst, motormann og matros. I tillegg til kadettplasser, både på bro og i maskin.

BLI LÆRLING HOS OSS

BRYGGEN OPPLÆRINGSSENTER

Nordnes kjøpte på begynnelsen av 2000-tallet et nedlagt fiskebruk på Vigra, utenfor Ålesund. Dette bygget er senere betydelig oppgradert, og fikk etter hvert navnet ”Bryggen opplæringssenter”. Bygget slik det fremstår i dag kan tilby et topp moderne bøteri, lager og fiskehall, samt 100 meter med kai.

Alle fagprøver i fiske og fangst i Møre og Romsdal har blitt holdt her de siste årene, og det blir også arrangert diverse kurs innen redskap.

Tilknyttet opplæringssenteret er fartøyet ”Nordbas”, som er laget til for å kunne gi opplæring i trål, snurrevad og generelt sjømannskap.

JOBB

Nordnes tilbyr en rekke spennende og varierte stillinger innen fag som fisker, navigatør, motormann, automasjon, kokkefag også videre, om bord i våre fartøy.

Vi tilbyr en variert hverdag, med mange ulike spennende utfordringer. Dette er langt ifra en åtte til fire jobb, men det foregår allikevel i ordnede former med faste vakter for når du skal være på i arbeid, og når du har fri.

Nordnes har stort fokus på kompetanseheving og videreutdanning av våre ansatte, og det er vårt store mål at våre mannskap skal inneha best mulig kompetanse, i alle avdelinger, til enhver tid.

LEDIGE STILLINGER

Vi har et godt og stabilt mannskap, men det vil alltid være noe utskifting.

Vi har ikke nødvendigvis ledige stillinger akkurat nå, men fyll ut skjemaet under så tar vi kontakt når det skulle bli en ledig stilling, og vi finner din søknad aktuell.

JOBBSØKNAD

VELG STILLING
Stiling

PERSONALIA
Navn*

Etternavn*

Land*

Telefon*

E-post*

Bekreft e-post*

CV*

Sertifikat/Kurs*

Ledig f.o.m.*

Jeg godtar herved at Nordnes kan befolde denne søknaden*