Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring

Håndtering og lagring av kandidatdata
Ved innsending av søknad og avhuking av samtykkeerklæringen, samtykker du til at Nordnesgruppen kan behandle dine personopplysninger som beskrevet her:

Personopplysninger som behandles:

• Navn
• Telefonnummer
• Mailadresse
• CV
• Søknad
• Attester
• Sertifikater/kurs
• Referanser
• Informasjon fra referanser
• Og annen informasjon som sendes av kandidat

Behandling av dine opplysninger:

Opplysningene dine innsamles, registreres, organiseres, lagres og brukes (behandles). Opplysningene blir så midlertidig lagret i en intern oversikt over jobbsøkere. Behandling skjer i tråd med Personopplysningsloven § 5, Prinsipper for behandling av personopplysninger.
Formålet med oppbevaring:
Vi har foretatt en interesseavveining med tanke på nødvendig drift. Formålet er rask bemanning ved mangel av arbeidskraft.
Grunnlag for oppbevaring:
Oppbevaringen skjer i tråd med Personopplysningsloven § 6 (a), Behandlingens lovlydighet er basert på kandidatens samtykke.
Sletterutiner:
Opplysningene vi har samlet om deg slettes etter gitt periode: 6 måneder fra innsendt søknad. Vi følger interne sletterutiner ved sletting.

Trekke tilbake/endre samtykke:

Dersom du vil trekke tilbake dit samtykke av håndtering og lagring av kandidatdata, kan dette gjøres ved å sende en e-mail til post@nordnesgruppen.no. All data vi har samlet om deg, blir så slettet innen en uke.
Om du vil gjøre endringer i opplysningene du har sendt inn, kan dette også gjøres via post@nordnesgruppen.no.

Kontaktinformasjon:

Behandlingsansvarlig:
Nordnesgruppen
Gjøsundneset 17, 6040 Vigra
Tlf.nr: 70 18 63 30
E-post: post@nordnesgruppen.no
E-post: sara.aarseth@nordnesgruppen.no